Kairo Project


Hoe kun je jongeren (16 tot 24 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ondersteunen bij het succesvol doorlopen van een middelbare beroepsopleiding, zodat uitval op school wordt voorkomen en de kans op een baan wordt vergroot? Die vraag heeft geleid tot het KAIRO project. In de periode 2005 tot december 2007 hebben twee centra voor autisme en twee roc opleidingen samengewerkt in het KAIRO project.

Op deze site vindt u meer informatie over het project KAIRO, dat inmiddels is afgerond. Meer informatie over het huidige aanbod van KAIRO vindt u hier

Het KAIRO project heeft veel bruikbare ervaringen en resultaten opgeleverd. 

Zo is binnen KAIRO een aantal producten ontwikkeld: trainingen voor leerlingen, leerkrachten en ouders, een levensloopmonitor en een screeningsinstrument voor de signalering van leerlingen met ASS.
(zie Programma)

Het project is inhoudelijk en qua opzet geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau (Praktikon). De uitkomst van deze evaluatie is vastgelegd in een rapportage die via deze site te downloaden is.
(zie Publicaties)

Na de eerste pilot-groep van 33 deelnemers met ASS is in 2007 in de regio’s Arnhem en Dordrecht. Een tweede groep (van 30 leerlingen) is gestart met ondersteuning van het KAIRO programma. In 2008 start in beide regio’s een derde groep. Het project heeft op deze manier geleid tot een structureel aanbod van het KAIRO Onderwijs Behandel Programma in zowel Arnhem als Dordrecht.
(zie Contact)

Het ontwikkelde KAIRO concept kan ook van betekenis zijn voor andere regio’s en instellingen. KAIRO beoogt met nadruk een verdere uitrol van het concept om zo voor meer jongeren met ASS kansen in beroepsopleiding en naar werk te creëren. Zo is het KAIRO concept in 2007 geïmplementeerd op het AOC in Doetinchem. Geïnteresseerden kunnen met ons hierover contact opnemen.
(zie Contact)


Samenwerkende organisaties KAIRO

Regio Arnhem
Dr. Leo Kannerhuis (autismebehandeling)
Rijn IJssel - roc

Regio Dordrecht
De Grote Rivieren, afdeling De Steiger (autismebehandeling)
Da Vinci College - roc

In Europees verband is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 3 andere Europese Equalprojecten: Lukineuvola uit Finland, Learning Gateway uit België en The Partnership for Rain Man -  Rain Man for the partnership uit Polen. Thema van deze samenwerking is “Social inclusion Education and Employment en heeft geresulteerd in een transnationaal einddocument en een eindconferentie in Polen (april 2007).

Het project KAIRO is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ESF-EQOAL, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Provincie Gelderland.

Webdesign by